Kategoriarkiv: Nyheder

“Den sorte Dag ved Moulin” næsten udsolgt

Martin Bo Nørregård og René Rasmussens bog “Den sorte dag ved Moulin – 6. juni 1915”, der udkom 1. november 2017, er nu tæt ved at være udsolgt.

Bogen handler om den ene dag i Første Verdenskrig, der kostede flest sønderjyder livet, nemlig kampene ved Moulin-sous-Touvent den 6. juni 1915. Her faldt over 100 sønderjyder på det samme korte frontafsnit.

Forfatterne undersøger på grundlag af tysk, fransk og sønderjysk kildemateriale, hvad der egentlig skete denne blodige dag.

Bogen er gennemillustreret med en overdådighed af fotos og kort fra sønderjyske og private samlinger, de fleste fra Moulin-fronten i 1915, og der er desuden talrige portrætter af de faldne.

Køb den i boghandelen eller direkte hos forlaget her

Læs JydskeVestkystens omtale her

Forlaget skriver:

Jeg rystede over hele kroppen, så jeg havde svært ved lade geværet. Foroverbøjede med lange bajonetter på geværet kom de gulbrune skikkelser styrtende over imod os. I hundredvis blev de mejet ned af vore granater, som hyllede dem ind i en sky af krudtrøg og svovldamp.

Sådan beskriver sønderjyden Hans Petersen fra Skodsbølmark ved Broager situationen, da franske tropper den 6. juni 1915 midt på formiddagen angreb på frontafsnittet ved Moulin-sous-Touvent i Picardiet i Nordfrankrig. Da var en stor del af de mere end hundrede sønderjyder, der faldt denne dag ved Moulin, formodentlig allerede døde i den morderiske trommeild, der var gået forud for stormen.

Ingen anden dag i noget andet slag under hele Første Verdenskrig kostede så mange sønderjyder livet. Kampene i juni 1915 ved Moulin-sous-Touvent hører – set med sønderjyske øjne – til krigens blodigste. Mindst 104 fra Sønderjylland mistede livet den dag.

Og netop slaget på denne sorte dag bliver nu beskrevet indgående i en ny bog. Initiativtagerne til hjemmesiden http://denstorekrig1914-1918.dk har plukket dagen ved vestfronten ud, en strækning på ca 1 km nord for landsbyen Moulin, hvor franskmændene angreb. Det var dagen, hvor flest sønderjyder blev dræbt.

Det er med afstand den værste dag i 1. verdenskrig, set fra et sønderjysk synspunkt. Derfor er det også interessant gå helt tæt på netop denne dag, fortæller René Rasmussen, Museum Sønderjylland, som sammen med Martin Bo Nørregård, Forskningsafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, har skrevet bogen med titlen ”Den sorte dag ved Moulin”, der udkommer i 1. november. For hvad skete der egentlig den 6. juni 1915 ved Moulin? Hvordan forløb kampene? Og hvorfor gik det så galt?

Forfatterne viser i bogen, hvor tæt man kan komme på et enkelt slag i Den store Krig på grundlag af et dansksproget kildemateriale i form af feltpost, dagbøger og erindringer og med inddragelse af tysk og fransk kildemateriale.

Reklame: Bustur på sporet af Første Verdenskrig i Sønderjylland

Bustur med Historiske Dage – Rejser 11.-13. maj og 5.-7. oktober.

Selvom Sønderjylland stort set undgik egentlige krigshandlinger, har krigen alligevel sat mange spor. Både mentalt, hvor tiden under tysk styre og mindet om en bedstefar, der faldt i krigen, fortsat er levende hos mange sønderjyder, og fysisk rundt om i landskabet.

Hver eneste sogn har sit mindesmærke over de faldne, ligesom der findes rester af store militæranlæg: betonanlæg fra forsvarsværket Sikringsstilling Nord på tværs af det nordlige Sønderjylland, og zeppelinbasen i Tønder med en omtrent intakt flyhangar og fundamenterne af de gigantiske zeppelinhaller.

Guide på turen er René Rasmussen, Museum Sønderjylland.

Se mere om den spændende bustur her (klik på linket neden for)

På sporet af første verdenskrig

15. januar 1918. Tyfus i fangelejren i Novo Nikolajewsk

A.P. Møller fra Sønderborg var krigsfange i Rusland

Fangelejren i Novo Nikolajewsk hørte til de mest berygtede Fangelejre i Sibirien. Kommandanten var haard og umenneskelig, saa vel overfor det russiske Bevogtningsmandskab som overfor Krigsfangerne. Alle rystede for ham.

De sanitære og hygiejniske Forhold i denne store Fangelejr, der rummede 5-6000 Krigsfanger ad Gangen, var frygtelige. Sygebarakken eller Lasarettet kaldtes blandt Krigsfangerne aldrig andet end Dødsbarakken. Der var ikke mange af de Syge, som blev indlagt her, som kom levende ud igen.

I Vinteren 1917-18 udbrød der i Fangelejrenen Tyfus­epidemi, vel nok nærmest foraarsaget af Sult. Da Kommandanten fik Melding om, at der var død 2 Fanger i Løbet af en Nat, svarede han raat, at det var bare Skade, at det ikke var to Hundrede, saa var de dog væk. Han opnaaede ikke helt at faa sit Ønske opfyldt, men i denne Vinter døde der dog alene i denne ene Fangelejr ca. 10,000 Fanger. Der var ikke tale om at give de Døde Kister, de blev, saa snart Døden var indtraadt, lagt ud i Lighuset. Naar man Dagen efter skulde identificere dem , var de ofte saa tilredt af Rotter, at de var ukendelige.

Saa blev der paa Sletten udenfor Fangelejren hugget en Grav i den frosne Jord, og her blev Liget begravet. Naar der var Mulighed derfor, blev der paa Graven rejst et simpelt Trækors, men som oftest var de Krigsfanger, som forrettede Begravelsen, saa svage, apatiske og ligegyldige med det hele, at det som oftest blev undladt.

DSK-årbøger, 1941

Godt nytår!

Vi ønsker alle læsere af www.denstorekrig1914-1918.dk et godt nytår!

Mange af de sønderjyske soldater, vi følger, har ét stort håb for det kommende år: Fred!

På 100 års sikker afstand af krigen ved vi, at dette ønske vil komme til at gå i opfyldelse. Men der skal stadig gå mere end 11 måneders krig, før fredsklokkerne endelig kan komme til at ringe over verden – og Sønderjylland!

Vi kan også her på hjemmesiden gøre en foreløbig status:

Indtil 31. december 2017 har der været 2.221.314 sidevisninger på hjemmesiden – over 2,2 millioner gange har besøgende læst et indlæg eller en side.

Vil vi nå de 3 millioner sidevisninger inden krigen er forbi den 11. november 1918? Det er svært at spå om! Men uanset hvad, så har interessen overgået alle vore forventninger. Det er ganske overvældende!

Vi takker mange gange for den store interesse og velvilje, som I læsere viser os!

Godt nytår!

/RR

31. december 1917. To brødre mødes

Lærer H. Petersen, Blans, gjorde krigstjeneste i Grenadérregiment 89, 5. kompagni.

Det var den sidste Dag (Nytaarsaftensdag i Aaret 1917. Mit Komp, 5/89 gik fra sit Rokvarter (Noyelles Godault) til en By, Leforest, hvor vi skulde af med de smaa Feltgraa (Lusene). Ved saadanne Smaature morer mange Soldater sig ved at komme med morsomme Tilraab til de forbipasserende, (Humme!) og Svaret lader sjælden vente længe paa sig, særlig naar nogle fiffige saa, at vi var meklenborgske Grenaderer.

Saa begyndte de gerne at brøle, som en Okse. Thi sagde de: I har jo et Oksehoved i det meklenborgske Vaaben. Jeg gik den Dag saa stille og tænkte paa det nye Aar, hvad vilde det bringe for os — for mig. Bag ved gik en ung Meklenborger fra en Herregaard. Han sagde somme Tider: Du, Degn, pas din Kurs — jeg skal ogsaa have Plads til mine Ben, gaar Du nu igen og drømmer om Nordslesvig.

Wilhelm var god nok. Men pludselig saa jeg til Siden — og forbi mig gik den modsatte Vej en Soldat, som jeg særlig maatte lægge Mærke til. Min Bror!

Det slog ned i mig, — ih — hvor ligner han min Bror, — det maa jo være ham. — Skal jeg raabe et Goddag, Kammerat, for at han kan se mig i den store Flok. Nej, — det er umuligt — meningsløst, han er jo ikke her, han ligger længere Syd paa og længere bag Fronten.

Jeg gik videre. Men da vi kom hjem om Aftenen, sagde Kvartervagten til mig: Der var Besøg til dig, Degn, en Bror tror jeg nok. Han var bedrøvet over, ikke at træffe dig, her — et Brev.

Det slog ned i mig, hvad jeg havde set. Paa Nytaarsaften havde jeg set min eneste Bror mange Hundrede Mile hjemmefra, havde kendt ham og ikke tiltalt ham paa Vejen.

Jeg ærgrede mig og skammede mig. Vi havde ikke været sammen i 5 Maaneder. Han meddelte mig i det korte Brev, at han skulde i Stilling (til Fronten) samme Nat. Jeg var gal i Hovedet paa mig selv.

Nytaarsdag skulde alle Ro-Kompagnier i Kirke. Jeg var mellemfornøjet paa Grund af Tildragelsen i Gaar. Og tænk: — Da vi kom ud af Kirken, stod min Bror (nu: Degn J. Petersen,  Grarup Skole) ved Døren og tog imod mig. Han havde faaet Udsættelse en halv Dag og vilde tale med sin lille Bror, da vi var saa nær sammen. I Dag vilde jeg ikke narres, sagde han, derfor smuttede jeg under Gudstjenesten ind i Kirken, jeg stod og stirrede paa de mange Hundreder alvorlige Soldater-Ansigter indtil jeg fandt min lille Bror. Saa blev jeg rolig.

Der blev stor Gensynsglæde og et uforglemmeligt Samvær for de to Brødre midt i den onde Krig. Ja “Sorrig og Glæde de vandre til Hobe”.

DSK-årbøger, 1941

Julegaveidé: Den sorte Dag ved Moulin

I november udkom Martin Bo Nørregård og René Rasmussens nyeste bog: “Den sorte Dag ved Moulin – 6. juni 1915”.

Ingen anden dag i noget andet slag i hele Første Verdenskrig kostede så mange sønderjyder livet.

Men hvad skete der egentlig? Og hvorfor gik det så galt? Det undersøger de to historikere på grundlag af tysk, fransk og sønderjysk arkivmateriale.

Bogen er på 72 meget velillustrerede sider og koster 148,- kr (vejl.) i boghandelen.

Bogen kan også købes direkte hos forlaget Historisk Samfund for Sønderjylland.

Det nedenstående diagram viser verdenskrigens dræbte sønderjyder, fordelt på dage. Én dag springer i øjnene med helt usædvanligt mange dræbte. Det er den 6. juni 1915.

Bagest i bogen er en liste med navne og data på de 109 sønderjyder, der faldt den 6.6. 1915.

Bogen har helt usædvanligt mange fotos fra stillingerne Moulin-sous-Touvent i 1915, hvoraf de fleste aldrig har været publiceret før.

Der er desuden talrige portrætter af mange af de faldne.

 

 

6. december 1917 – Enkefru Røgind: “Sidder Gud til Doms over denne Verden?”

Enkefru Røgind fra København var på sommerbesøg hos sin broder på Damager i Haderslev, da krigen brød ud. Hun besluttede sig for at blive i Sønderjylland og førte gennem hele krigen dagbog om sin hverdag i Haderslev.

6. Decbr.
Hvor mange af vore gode Nordslesvigere er faldne, den allersidste, Steffensen fra Styding, har endogsaa aftvunget sine tyske Foresatte den højeste Ros. Det er ligesom de bedste gaar bort. Hvor er det hele dog meningsløst og forfærdeligt, eller er der en Mening i det? Sidder Gud til Doms over denne Verden?

(Sønderjyske Årbøger 1935, s. 144)

Første Verdenskrig i Sønderborg Slots historiemalerier

Sønderborg Slot har usædvanligt mange historiemalerier.

Sønderborg Lokal TV har lavet en udsendelsesrække på fem udsendelser om dem.

Den fjerde udsendelse handler om historiemalerierne om Første Verdenskrig.

Der er ikke så mange malerier om Første Verdenskrig som f.eks. om de to slesvigske krige, og de er ikke udført af nogle af de største kunstnere. Men de fortæller ikke desto mindre spændende historier.

 

Se de øvrige udsendelser her: Sønderborg Slots hjemmeside

Sønderborg Slots årbog for 2017 handler om 43 af de historiemalerier, man kan se på museet. Den er på 224 meget velillustrerede sider og koster 198,- kr.

Den kan bestilles på denne mail: hath@museum-sonderjylland.dk

Læs mere om bogen her

Niels Holland: Krigen til søs. Ny bog om Første Verdenskrig på havet

Ny bog om krigen på havet anmeldt på historie-online.dk

Niels Holland. Krigen til søs 1914-18. 354 sider, 349,- kr

Forfatteren er lektor på Søværnets Officersskole. Kan købes hos forlaget TRYKVÆRKET eller i boghandelen.

Anmelderen Kresten Søe skriver bl.a.:

“Der er tale om et traditionelt opbygget historisk værk med en kronologisk/systematisk fremstilling, der er opbygget med opdeling på perioder, krigsskuepladser og aspekter som fx skibstyper, handelskrig, ubådskrig og overfladekrigsførelse. Hertil kommer en udmærket sideløbende ajourføring med den historiske ramme i form af begivenhederne i den primære landkrigsførelse på krigens fronter.”

“Værket er illustreret med kortskitser og fremstår grundigt researchet, men rummer ikke umiddelbart decideret banebrydende nyt eller nye synsvinkler. Styrken er i stedet bredden, fagligheden og grundigheden”

“Niels Hollands bog står nemlig efter min vurdering fremover som det danske hovedværk om søkrigsførelsen under første verdenskrig. Dels er bogen en guldgrube på grund af sin altomfattende dækning af begivenhederne verden over. Dels på grund af sin faglige grundighed og fine redegørelse for både søkrigens baggrund, taktik og strategi.”

“Kvaliteterne som yderligere udbygges af en instruktiv redegørelse for den søkrigshistoriske ramme samt en konsekvent grundig research og en sjælden gennemført korrekthed i faglige termer mht. skibstyper, bevæbning og teknik.”

“Hertil kommer en del spændende og tankevækkende analyser af personer og begivenheder, som ikke umiddelbart ses i den hidtidige sparsomme danske dækning af emnet.”

“Målgruppen er primært den videregående interesserede, der ikke selv magter at give sig i kast med de mere omfattende fremmedsprogede værker.”

HISTORISKE DAGE – REJSER: På sporet af Første Verdenskrig

Reklame

På sporet af første verdenskrig

Tag på tre-dages bustur rundt i Sønderjylland med HISTORISKE DAGE – REJSER.

Turene foregår hhv den 11., 12. og 13. maj 2018 og 5., 6. og 7. oktober 2018.

Det er HISTORISKE DAGE, der er arrangør.

Læs mere om turen på Historiske Dage Rejsers hjemmeside

“Selvom Sønderjylland stort set undgik egentlige krigshandlinger, har krigen alligevel sat mange spor. Både mentalt, hvor tiden under tysk styre og mindet om en bedstefar, der faldt i krigen, fortsat er levende hos mange sønderjyder, og i landskabet. Det sidste gælder blandt andet forsvarsværket Sikringsstilling Nord på tværs af det nordlige Sønderjylland med betonbunkers, kanonstillinger og skyttegrave, lige som der er store militære anlæg rundt omkring, mindesmærker på hver eneste kirkegård og ikke mindst med sporene efter de gigantiske zeppelinhangarer ved Tønder.”

 

Hans Wolfs bog om Sønderjyder på Østfronten anmeldt på historie-online

Historie-sitet historie-online.dk har anmeldt Hans Wolfs bog om Sønderjyder på Østfronten 1914-1918.

“Uanset om man vil beskæftige sig med Sønderjyllands historie i første del af 1900-tallet eller om man vil beskæftige sig med danske nordslesvigeres krigsdeltagelse på Østfronten under 1. Verdenskrig, må man nødvendigvis læse Hans Wolfs grundige værk” skriver anmelderen Henrik Gjøde Nielsen bl.a.

Anmeldelsen kan læses i sin helhed her

Ny bog om russiske krigsfanger i Sønderjylland

Historisk Arkiv Haderslev meddeler:

Ny bog om russiske krigsfanger i Sønderjylland:

N.P Wiborg: Russiske krigsfanger i Sønderjylland under 1. Verdenskrig.

Bogen er et samarbejde mellem Niels-Peter Wiborg og Historisk Arkiv for Haderslev Kommune, og beskæftiger sig med de russiske krigsfangers ophold i Sønderjylland.

Sønderjylland var indtil Genforeningen i 1920 tysk område og modtog derfor et større antal af Tysklands krigsfanger, især russiske.

Da en stor del af den mandlige befolkning var indkaldt til krigstjeneste, manglede især landbruget og industrien arbejdskraft, og de russiske krigsfanger var derfor en brugbar og tilgængelig arbejdsstyrke.

Bogens kapitler gennemgår den historiske baggrund for de russiske krigsfanger, deres ophold, deres forhold og det arbejde de blev sat til indtil krigens ophør.

52 sider, 65,- kr. Bogen kan købes i boghandlen eller på Historisk Arkiv Haderslevs hjemmeside

Ny bog om Jyllandsslaget og søkrigen i Nordsøen

Knud Jakobsen: Jyllandsslaget og Første Verdenskrig i Nordsøen. Sea War Museum i Thyborøn, 2017. 360 s., 314 illustrationer. Vejledende pris: 300,- kr. Bogen kan købes i boghandelen eller bestilles på museet.

Hvis man ønsker en velskrevet, informativ, opdateret og fremfor alt elementært spændende bog om søkrigen i Nordsøen under Første Verdenskrig, herunder Jyllandsslaget i 1916, så er det Knud Jakobsens bog, man skal købe. Hvis man tilmed gerne vil have den tyske synsvinkel fyldigt repræsenteret (og lidt ekstra fokus på Sønderjylland og sønderjyders andel af historien end man sædvanligvis ser), så kan man lige så godt skrive bogen på ønskelisten til jul med det samme – hvis man da kan vente så længe!

Det er en virkelig god bog, der kommer grundigt (men aldrig langtrukkent) omkring et væld af emner og temaer. Efter endt læsning sidder man tilbage med følelsen af at være blevet godt informeret om alle søkrigens væsentligste aspekter. Man er endda blevet godt underholdt imens! Knud Jakobsen er journalist af den gamle skole og dvæler gerne ved en god historie eller en interessant personskæbne, uden at det på dog noget tidspunkt fører den støt fremadskridende fortælling på afveje. Tvært imod lykkes det med stort overblik at følge alle historier fint til dørs.

Bogen er uhyre veldisponeret. Efter et par korte, indledende kapitler om krigsbaggrunden og den tyske flådeoprustning, går det derudad i højt tempo: Der indledes med erobringen af de tyske kodebøger og kvadratkort fra SMS Magdeburg allerede få måneder inde i krigen. Det satte briterne i stand til at afkode de tyske radiosignaler; en helt enorm fordel, de bevarede resten af krigen. Herefter går det – om jeg så må sige – slag i slag: Krigens mange større og mindre slag og sammenstød behandles i naturlig kronologisk rækkefølge. Det sker kompetent i godt afrundede kapitler og med inddragelse af den nyeste viden; den britiske og tyske flådeledelse strategier; blokade og blokadebrydere, ubåde, zeppelinere, torpedobåde, miner, minestrygere og konvojer behandles, og naturligvis Jyllandsslaget, der med et kapitel på 62 sider får den grundigste behandling. Vi slutter med revolutionen i Tyskland, konfiskationen af den tyske flåde – og dens selvsænkning i Scapa Flow i 1919.

Man kan altid finde ét og andet at indvende mod en bogudgivelse, hvis man leder længe nok. Her lægges der muligvis i det korte, indledende kapitel for megen vægt på kejser Wilhelm II’s psykiske ustabilitet og for lidt vægt på Tysklands naturlige interesse i som stormagt at udvide sin indflydelse og dominans i verden i imperialismens tidsalder. En åbenlys fejl er derimod kortet over Nordsøen på side 4: Her er det den dansk-tyske grænse fra 1920 og ikke grænsen fra 1914, der er indtegnet! Der savnes desuden nogle flere stedsangivelser. Bl.a. nævnes både Zeppelinbasen i Tønder og skibsartilleriskolen i Sønderborg adskillige gange i bogen, men ingen af dem optræder på kortet. End ikke den vigtigste flådehavn Kiel og Kejser Wilhelm-kanalen er med på kortet! Det bør rettes, inden en eventuel 2. udgave kommer i handelen. Og så irriterer det denne anmelder, at der ikke er en egentlig litteraturliste, men at man skal finde forfattere, titler og udgivelsesår i noterne.

Men det er trods alt kun mindre skønhedsfejl, der ikke skal skygge over, at det er en fremragende bog, som varmt anbefales enhver, der interesserer sig for Første Verdenskrigs historie.

René Rasmussen

20. november 1917. I kamp med engelske tanks

Christian Hansen, Aabenraa, gjorde krigstjeneste ved Reserve-Infanterie-Regiment Nr. 90, der sammen med Infanterie-Regiment Nr. 84 tilhørte 54. Infanterie-Division og i november 1917 befandt sig ved Cambrai.

Jeg blev uddannet i Rendsborg ved 84’erne, men kom ude i Frankrig straks til Res. Reg. 90, 9. Komp. Den 18. November 1917 var vi lige kommet i Rostilling, og allerede den første Nat blev vi purret ud, igen „Alarm mit Sturmgepack”, det var galt fat derude, og Tommy var ved at bryde igennem.

Vi kom til at ligge i 3. Linje, og her saa jeg for første Gang Tankene sat ind imod os. De store Kolosser kom anstigende og kørte lige saa nydeligt langs med Skyttegraven og skød med Revolverkanoner ned i disse. Der var ikke meget at stille op for os, og vi flygtede med 7 Mand ned i en dyb „Unterstand”. Inden det kom saa vidt, vilde vor Kompagnifører opildne os til at angribe Tankene med Haandgranater, men en Hamborger raabte til ham, at saa skulde han selv gaa foran med et godt Eksempel.

Det gjorde han ogsaa, idet han sprang op af Graven og skød paa Tankene med sin Revolver — og faldt straks. Det hele var haabløst, og vi flygtede som sagt ned under Jorden.

Ovenpaa var der et forfærdeligt Spektakel, og Tommy raabte til os om at komme frem. Vi flygtede først længere ned, men da vi frygtede for at faa Haandgranater kastet ned til os, kom vi frem med Hænderne i Vejret og overgav os.

Det var Skotter med Skørter og bare Ben, som vi var faldet i Hænderne paa. De første fire Dage var ikke skønne, idet det regnede næsten uafbrudt og vor Fangelejr var den aabne Mark indhegnet af Pigtraad med nogle tørre Kiks og Vand til Føde. Men Livet var da frelst.

Men saa kom vi til en Lejr med Telte, og her fik vi ogsaa varm Mad, foruden at vi blev badet og vort Tøj renset for Lus. Alene den legemlige Rensning og Befrielsen for Lusene kvikkede svært op.

Her blev vi inddelt i Kompagnier og fik Nummer. Jeg tildeltes det 147. Arbejdskompagni og blev Fange Nr. 447. Der flyttedes nu en Del rundt med os, og snart  arbejdede vi paa en Flyveplads og snart paa en Cementstensfabrik. Sidstnævnte Sted brugtes dansk Cement fra Aalborg, der kom i Trætønder, og Træet af disse Tønder smuglede vi ud af Fabrikken og tog det med til Lejren for at bruge det til Brændsel i Kakkelovnen.

Her i denne Lejr forsvandt en lille Hamborger sporløst. Ved Hjælp af nogle Kammerater blev han smuglet ud siddende i en Skraldespand, og det lykkedes for ham at komme gennem de fjendtlige Linjer og over til de tyske Linjer igen. Et Brev i forblommet Sprog til en af de Kammerater, der havde hjulpet ham til Flugten, fortalte om hans Genvordigheder, inden han naaede de tyske Linjer.

Eftersøgningen efter ham blev drevet saa energisk, at endda Gulvet i den Barak, hvor han hørte til, blev brækket op.

DSK-årbøger, 1943

TVSYD besøgte Den store Krigs stand ved slægtsforskermessen i Aabenraa

Den store Krig 1914-1918 var til stede på Statens Arkivers store slægtsforskermesse på Rigsarkivets Læsesal i Aabenraa (Tidligere: Landsarkivet for Sønderjylland).

Hen ved 400 mennesker besøgte messen, og mange lagde vejen forbi vores stand.

Standen var bemandet af Hanne C. Christensen, Sonja Barsøe og René Rasmussen fra Den store Krig samt vore gode venner fra Toftlund Lokalhistoriske Forening Dan Obling og Carl Erik Christensen.

Se TVSYDs indslag her: Stadig flere går på jagt efter deres rødder.

Statens Arkivers hjemmeside havde 4.400.000 sidevisninger i 2016. Den store Krig 1914-1918 havde 723.000 sidevisninger i 2016.

 

Ny lydbog: Et ægtepars brevveksling i tro, håb og kærlighed 1914-1918

En lydbog med ægteparret Helene og Nis Timmermanns brevveksling under Første Verdenskrig gennem fire år 1914-1918.

Ægteparret kom fra Kastrup lidt øst for Gram. Begge sider af brevvekslingen er bevaret.

Brevene er indtalt af Solvej Aagaard og foreligger på to CD’er med mp3-filer. Der er en indbydende lille booklet med, der sætter brevene ind i en sammenhæng og præsenterer familien. Der er i alt 23 timers oplæsning på CD’erne.

Læs mere om bogen i JydskeVeskysten

Lydbogen kan bestilles hos Solvej Aagaard på solvej@temasol.dk

Prisen er ikke oplyst.

 

 

Foredrag i Hejls 16. november 2017: “Frontliv, faneflugt og fangelejr. Sønderjyder i Den store Krig 1914-1918.”

Pastoratsrådet og Lokalhistorisk Arkiv for Hejls-Hejlsminde meddeler:

Foredrag ved museumsinspektør René Rasmussen, Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot

”Frontliv, faneflugt og fangelejr. Sønderjyder i Den store Krig 1914-1918”

Torsdag den 16. november kl. 19.30  i mødelokalet ved Hejls gl. Skole, Hejls Landevej 20, 6094 Hejls

Alle er velkomne!

Entré, kaffe og kage 50 kr.

Se mere på Lokalhistorisk Forening og Arkiv for Hejls-Hejlsmindes hjemmeside

Det vil være muligt at købe Martin Bo Nørregårds og René Rasmussens nyeste bog: “Den sorte Dag ved Moulin” til en særligt favorabel pris af 100,- kr.

Man kan også til fordelagtig pris købe nedenstående bøger:

For kun 150,- kr

og

for kun 150,- kr.

11. november 1917. K. Tastesen: Gennembrud i Rumænien

Füsilier K. Tastesen gjorde krigstjeneste i Vestpreussisk Infanteriregiment 148, 11. Kom. 5. Gruppe på vestfronten, østfronten og Balkan. I juli blev han overført til Infanteriregiment 59, der lå i Rumænien.

Efter 5 Dages Marsch naaede vi Regimentet, som vi skulde sammen med under Angrebet. Artilleriet havde allerede begyndt at gøre Forberedelserne. Flyverne var allerede i Virksomhed og kastede Bomber ned, og Luften var gennemtrængt af Gas, som dér rigtig var kommen til Udnyttelse.

Da Kanonerne havde tordnet i tre Døgn, skulde der endelig stormes. Vi fik Ordre til at gaa frem, og det varede ikke længe, før Kampen rasede. Der var dobbelt Besætning i Rumænernes Skyttegrave, da der netop blev afløst. Tusinder faldt, men andre Tusinder rykkede frem. Der, hvor jeg var med, kunde vi ikke komme igennem, hvor mange vi end blev sendt frem.

Min Kammerat fik det ene Ben afskudt af en Granat, som ogsaa flængede min Støvle og flængede Benet.

Nu var Tyskerne brudt igennem et Par hundrede Meter længere til højre, og nu maatte de foran os ogsaa vige, da der kunde blive skudt langs ad Graven. Flyverne hjalp os udmærket, der var kun to rumænske Flyvere oppe, og den ene af dem blev skudt ned med det samme. Vi tog nu de fjendtlige Stillinger i Besiddelse og tog en Mængde Fanger.

K. Tastesen: En sønderjydes oplevelser under Verdenskrigen (u.å.)

 

 

Bogudgivelse og foredrag i Toftlund 11. november 14:00-17:00

Toftlund Lokalhistoriske Forening og Arkiv meddeler:

Lørdag den 11. november kl. 14 – 17 fejrer vi genudgivelse af bogen:

“Fra Vestergade til Vestfronten. Toftlund sogn i 1. Verdenskrig 1914 -1918”

med en foredragsrække hvor 3 kapaciteter indenfor 1.Verdenskrig hver har indlæg af en halv time.

I mellem foredragene serveres kaffe, småkager, vin og kransekage.

Sønderjyske soldater ved fronterne

ved René Rasmussen, museumsinspektør ved Sønderborg Slot, og redaktør af Sønderjyderne og Den store Krig 1914 – 1918 på Facebook og hjemmesiden denstorekrig1914-1918.dk. Han har sammen med Martin Bo Nørregård netop udgivet bogen Den sorte dag ved Moulin.

Hjemmefronten

ved Louise Klinge. Louise Klinge er historiker og arbejder som formidler ved Christiansfeld Centret. I 2008 skrev hun afhandling om hjemmefronten i Sønderjylland, er sønderjyde, hvilket forklarer hendes store interesse for den sønderjyske historie. Ud over at have arbejdet i Den Gamle By i Aarhus har hun arbejdet på forskellige arkiver og museer i Sønderjylland, herunder Sønderborg Slot.

Foreningen af Dansksindede Sønderjyske Krigsdeltagere 1914-18 (D.S.K.)

ved Hans Schultz Hansen Hans Schultz Hansen, leder af Rigsarkivet i Åbenrå, er en af dem der ved mest om Sønderjyllands historie og en glimrende formidler.

Foredragene er gratis, kaffe m.m. kr. 50,-

Efter arrangementet er der mulighed for at købe bogen, der koster kr. 250,-

Det vil også¨være muligt at købe Martin Bo Nørregårds og René Rasmussens nyeste bog: “Den sorte Dag ved Moulin” til en særligt favorabel pris af 100,- kr.

Man kan også til fordelagtig pris købe nedenstående bøger:

For kun 150,- kr

og

for kun 150,- kr.

Foredrag i Skærbæk den 11.11. 2017 kl. 09:30: Frontliv, faneflugt og fangelejr

På årsdagen for Første Verdenskrigs afslutning inviterer Historisk Forening for Skærbæk og Omegn til foredrag kl. 09:30 om formiddagen i

Skærbæks Kultur og Aktivitetshuse Emanuel

Det er museumsinspektør René Rasmussen fra Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot, der holder foredraget:

“Frontliv, faneflugt og fangelejr. Sønderjyder i Den store Krig 1914-1918.”

Yderligere oplysninger på foreningens hjemmeside.

Det vil være muligt at købe Martin Bo Nørregårds og René Rasmussens nyeste bog: “Den sorte Dag ved Moulin” til en særligt favorabel pris af 100,- kr.

Man kan også til fordelagtig pris købe nedenstående bøger:

For kun 150,- kr

og

for kun 150,- kr.

 

Foredrag i Aabenraa 1. november og Tønder 2. november

To foredrag om Første Verdenskrig i hhv.  Aabenraa og Tønder

Aabenraa den 1. november kl. 15:00: “Den sorte Dag ved Moulin”

Ingen anden enkelt dag i hele Første Verdenskrig kostede så mange sønderjyder livet som ”Den sorte Dag ved Moulin” – den 6. juni 1915. Soldater fra ”danskerregimentet”, Füsilierregiment ”Königin” Nr. 86 blev angrebet og løbet over ende af franske tropper og mere end 100 sønderjyder dræbt.

Men hvad skete der egentlig den blodige sommerdag i Nordfrankrig? Og hvorfor gik det så galt for regimentet? Det fortæller museumsinspektør René Rasmussen, Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot, om i sit foredrag.

Sted: Rigsarkivet, Aabenraa, Foredragssalen. Haderslevvej 45.
Tidspunkt: 15.00-16.00
Dato: 01-11-2017
Pris: Gratis
Tilmelding er ikke nødvendig.

Den helt nye bog “Den sorte Dag ved Moulin” kan købes til særpris på 100,- kr til arrangementet. Den er skrevet af Martin Bo Nørregård og René Rasmussen.

Tønder den 2. november kl. 19:00: “I krig for kejseren”. Dobbeltforedrag med Jakob Brodersen og René Rasmussen

Flere end 30.000 unge mænd fra Sønderjylland blev indkaldt til tysk krigstjeneste under Første Verdenskrig. Knap hver sjette kom aldrig hjem igen.

Museumsinspektør René Rasmussen fra Museum Sønderjylland dykker ned i de historiske kilder og tegner et rystende billede af et vigtigt, men overset kapitel af Danmarkshistorien.

Jakob Brodersen er journalist og forfatter og har bl.a. skrevet romanen THODE, der er baseret på de efterladte erindringer fra hans oldefars lillebror, Carl Theodor Thode.

Thode tilbragte tre et halvt år i tysk krigstjeneste.

Dobbeltforedraget her giver et historisk overblik og går helt tæt på en enkelt mands skæbne i Den Store Krig.

Tid: Torsdag den 2. november kl. 19:00-21:00

Sted: Tønder Bibliotek, Richtensgade i Tønder

Pris: 75,- kr (inkl kaffe og kage)

NB: tilmelding på tbib.dk (klik på linket)

Bøgerne Thode og Den sorte Dag ved Moulin kan købes til særpris på 100,- kr ved arrangementet.

Dobbeltforedrag i Tønder den 2. november: “I krig for Kejseren”

Dobbeltforedrag ved René Rasmussen og Jakob Brodersen

Flere end 30.000 unge mænd fra Sønderjylland blev indkaldt til tysk krigstjeneste under Første Verdenskrig. Knap hver sjette kom aldrig hjem igen.

Museumsinspektør René Rasmussen fra Museum Sønderjylland dykker ned i de historiske kilder og tegner et rystende billede af et vigtigt, men overset kapitel af Danmarkshistorien.

Jakob Brodersen er journalist og forfatter og har bl.a. skrevet romanen THODE, der er baseret på de efterladte erindringer fra hans oldefars lillebror, Carl Theodor Thode.

Thode tilbragte tre et halvt år i tysk krigstjeneste.

Dobbeltforedraget her giver et historisk overblik og går helt tæt på en enkelt mands skæbne i Den Store Krig.

Tid: Torsdag den 2. november kl. 19:00

Sted: Tønder Bibliotek, Richtensgade i Tønder

Pris: 75,- kr (inkl kaffe og kage)

NB: tilmelding på tbib.dk (klik på linket)

Køb nedenstående bøger til særpris ved arrangementet:

Jakob Brodersen: Thode. 100,- kr
Martin Bo Nørregård og René Rasmussen: Den sorte Dag ved Moulin. 100,- kr
Sønderjyderne og Den store Krig 1914-1918. 150,- kr.
Wilhelm Jürgensen: Füsilierregiment Nr. 86: 150,- kr.

To millioner sidevisninger passeret i går

I går passerede hjemmesiden denstorekrig1914-1918 to millioner sidevisninger.

Vi udskrev for nogen tid siden en konkurrence, hvor læserne kunne gætte, hvilken dag vi ville ramme to millioner sidevisninger. Det skete i går.

Vinderen af konkurrencen blev: Kaj Skov

Vi sender Kaj et eksemplar af “Den sorte Dag ved Moulin-sous-Touvent”, der udkommer 1. november på Historisk Samfund for Sønderjyllands forlag.

Bogen er skrevet to af initiativtagerne til hjemmesiden her, Martin Bo Nørregård og René Rasmussen. Den handler om den ene dag i Første Verdenskrig, der kostede flest sønderjyder livet, nemlig slaget ved Moulin-sous-Touvent den 6. juni 1915.

Bogen bygger på tysk, fransk og sønderjysk kildemateriale.

Det er første gang, nogen har forsøgt at finde ud af, hvor tæt på et enkelt slag man kan komme med udgangspunkt i et sønderjysk kildemateriale.

Bogen er spækket med aldrig tidligere offentliggjorte fotos fra Moulin-sous-Touvent i 1915 og helt nytegnede kort.

Bogen er på 72 sider og koster 148,- kr. i boghandelen og 98,- kr. for medlemmer af Historisk Samfund for Sønderjylland.

Søjlediagrammet nedenfor viser fordelingen af faldne sønderjyder dag for dag igennem hele Første Verdenskrig.

Én dag skiller sig ud – det er “Den sorte Dag ved Moulin”. Men hvad skete der egentlig? Og hvorfor gik det så galt?

“Fra Vestergade til Vestfronten” genoptrykkes

Bogen “Fra Vestergade til Vestfronten Toftlund sogn i 1. Verdenskrig 1914 – 1918”  som udkom 11. november 2016 i 600 eksemplarer blev hurtigt udsolgt.

Det er besluttet at bogen genoptrykkes og den udkommer  11. november 2017 ved et arrangement på arkivet.

Der er kommet en del rettelser og mange tilføjelser om personerne som deltog i 1. Verdenskrig. De er alle med i den nye udgave.

Skulle der være nogen der har interesse for bogen, kan den bestilles på nedenstående mail.

Pris: kr. 250,- + evt. forsendelse kr. 80,-

tlhf6520@gmail.com