Alle indlæg af Sonja Barsøe

19. november 1914 – De faldne

Bennetsen, Lauritz Petersen (IR) – Jordanow, Rusland.
Hansen, Hans Carl (IR18/4) – Teolin, Lodz.
Jensen, Lorenz Peter ((75/2) – Sitzereusson, Soldahnen.
Lorenzen, Jes (GR) – Rusland.
Lorenzen, Theodor (IR64/7) – Zarki, Rusland.
Lycke, Alfred (IR164/10) – Moivosolna.
Madsen, Holden (IR94) – Porszewice, Rusland, Polen.
Moos, Claus (LIR/2) – Jardanow, Rusland.
Schulz, Marius (IR150/) – Nowe-Sohna.
Sølbek, Valdemar (IR152/5) – Rusland.

Mindesten, Rødding Frimenighed
Mindesten, Rødding Frimenighed, med brødrene Holger og Alfred Lycke øverst

14. november 1914 – De faldne

Christen Jensen (1885-1914) Tandslet
Christen Jensen (1885-1914) Tandslet

Burkall, Jørgen Johannsen ((IR59/6) – Augustopol, Rusland.
Harboe, Johannes Peter Quedens.
Jensen, Christen – Bixchoote, Belgien.
Kastbjerg, Carl Christian (RIR213/9) – Bixchoote, Belgien.
Lebeck, Christian Knudsen (IR18/9) – Qamienne, Rusland.
Møller, Johann Friedrich (GRzF3/10) – Yser, Belgien.
Rossen, Hans Friedrich (GGR4/7) – Ypern, Belgien.

Mindesten, Brede Kirkegård, med de fire faldne brødre Andreas, Carl Christian, Søren og Lauritz

12. november 1914 – De faldne

Mindesten, Felsted Kirkegård. I venstre side ses 4 af de 5 brødre Lock, Som faldt i krigen: Lorenz, Thomas, Rasmus og Jørgen Lock. Den sidste bror, Hans Peter Lock, står på samme sten under Tombøl
Mindesten, Felsted Kirkegård. I venstre side ses 4 af de 5 brødre Lock, Som faldt i krigen: Lorenz, Thomas, Rasmus og Jørgen Lock. Den sidste bror, Hans Peter Lock, står på samme sten under Tombøl

Bast, Werner – Moulin, Frankrig.
Jensen, Jens Peter (IR31/2) – Autreches, Frankrig.
Lauridsen, Johannes (RFAR45/8) – St. Jean ved Ypres, Belgien.
Lock, Lorenz Petersen (DR13/2) – Borzymie, Polen.
Nicolaisen, Mathias Christian (DR13) – Borzymie, Polen.
Stammerjohann, Carl Diedrich (IR75) – Tracy le Val, Frankrig.

Detalje af mindesten, Hvidding Kirkegård. De fire brødre Jens Peter, står som "Peter", Laurits, Truels og Niels Jensen står efter hinanden i venstre side.
Detalje af mindesten, Hvidding Kirkegård. 4 brødre, Jens Peter, står som “Peter”, Laurits, Truels og Niels Jensen, faldt alle i krigen og står efter hinanden i venstre side.

11. november 1914 – De faldne

Below, Emil (IR140/2) – Ypres, Belgien.
Gosch, Bruno Johannes Bysing (IR84) – Moulin, Frankrig.
Hansen, Boh Peter (GR4/4) – Ypres, Belgien.
Hansen, Jens Jensen (FR86/4) – Dreslincourt, Frankrig.
Jepsen, Peter Hansen (IR85/7) – Moulin, Frankrig.
Jessen, Johann Peter (GGR2/10) – Ypres, Belgien.
Lauridsen, Johan Marius – Chauny.
Mussmann, Jens – Ypres, Belgien.
Paulsen, Alfred (1GR/2) – Ypres, Belgien.
Wilkenschildt, Andreas Rasmussen (1GR/7) – Ypres, Belgien.

Mindesten, Genner
Mindesten, Genner med Peter Jepsens navn