20. april 1916. Feltbrev fra Serbien: “Kønne er de ikke …”

Ved den græske Grænse, i April.

Efter at have ligget 8 Dage paa Jernbanen og gjort 2 Dagsmarcher har vi nu naaet vort Bestemmelsessted. Jeg er atter kommen til mit gamle  Kompagni, sammen med mine gamle Venner. For Tiden ligger vi i Reserve
ved en By ved Vardarfloden. Vore Dækninger har vi gravet ind i Bjergene, hvad der ikke har været et let Stykke Arbejde, da næsten alt er Sten.Læs videre

19. april 1916. Kirkeklokker, kogødning og kødkort.

Ribe Stiftstidende gik for at være den danske avis, der var bedst orienteret om forholdene syd for Kongeåen.

Syd for grænsen under krigen.

Indførsel af magert kvæg fra Danmark og Sverige.

Landbrugsministeren har ifølge ”Hejmdal” givet tilladelse til, at der må indføres 1000 stykker magert kvæg til hertugdømmerne fra Danmark og Sverige, dog kun på betingelse af, at indførslen udelukkende foretages af kvægkommissionærerne Louis Jacobs og Rasmus Andersen i Husum.Læs videre

19. april 1916 – De faldne

Andresen, Hans Niels Hansen (RIR86/1) – Givenchy en Gohelle, Frankrig.
Christiansen, Jørgen (FR80/1) – Azannes, Frankrig.
Jensen, Nicolai Andreas (FR80/9) – Verdun, Frankrig.
Jørgensen, Jens (FR80/10) – Verdun, Frankrig.
Lassen, Jørgen Andresen ((IR341/3) – Rusland.
Lorentzen, Kurt August (IR150/10).
Petersen, Peter Charles (IR80/9) – Verdun, Frankrig.
Schmidt, Jørgen (FR80/10) – Verdun, Frankrig.

Jens Jørgensen (1884-1916) Neder Tandslet, Tandslet
Jens Jørgensen (1884-1916) Neder Tandslet, Tandslet
Læs videre

18.april 1916. Dårlige tænder sikrer Jørgen ekstra orlov. Brev fra Inger til Jørgen.

Da 36 årige Jørgen Jensen Friis i 1915 blev indkaldt som tysk soldat, påbegyndte han og hustruen, Inger, en 3 år lang korrespondance om hvordan Jørgen bedst holdt sig ude af farezonen og Ingers arbejde med at drive gården Hauge i Fjelstrup videre.

Fjelstrup, tirsdag d. 18. april 1916

Min kære Jørgen!

… Denne gang faldt det mig meget lettere at komme hjem og i gang.Læs videre

18.april 1916. Det er svært at holde tårerne tilbage, når soldaterne drager til fronten. Brev fra Jørgen til Inger.

Da 36 årige Jørgen Jensen Friis i 1915 blev indkaldt som tysk soldat, påbegyndte han og hustruen, Inger, en 3 år lang korrespondance om hvordan Jørgen bedst holdt sig ude af farezonen og Ingers arbejde med at drive gården Hauge i Fjelstrup videre.

Husum d. 18.4.1916

Min kære Inger!

Rigtig mange tak fordi du kom op og besøgte mig.Læs videre

18. april 1916. Kresten Andresen: “Ellers intet nyt under solen”

Kresten Andresen fra Ullerup på Sundeved gjorde krigstjeneste i Reserve-Infanteriregiment 86 (RIR86), der i foråret 1916 befandt sig ved Montigny.

Montigny den 18. april 1916

Kære forældre!
Mange tak for brevet, det var interessant at høre resultaterne af rejsen. Det er altid rart at høre nogle udtalelser, og det kunde være morsomt at skulle opleve at komme med Paul Verriers skib hjem – sikken en halløj der vilde blive.

Læs videre

18. april 1916. Brændenælde-budding og andre nyheder fra et Sønderjylland i krig

Ribe Stiftstidende gik for at være den danske avis, der var bedst orienteret om forholdene syd for Kongeåen.

Syd for grænsen under krigen.

Passene i grænsedistriktet.

I den senere til forlanges det af militæret, at der på de pas (”Ausweise”), som man skal have hos sig på rejser i grænsedistriktet, også skal stå, at vedkommende er prøjsisk undersåt, ellers udsætter man sig for at blive vist tilbage fra sin rejse.Læs videre

17. april 1916. Påskefred på Østfronten

Chr. Ohrt, Bredebro, fortæller:

Jeg blev indkaldt den 8. 12. 1915, var dengang 42 år og havde ikke tidligere været soldat.

Jeg gik dog først med indkaldelsessedlen om til amtsforstanderen for om muligt at få ham til at ansøge for mig, så jeg kunne blive hjemme som »uundværlig«. Jeg var eneste sadelmager mellem Tønder og Skærbæk og havde tillige kone og fem børn at forsørge.Læs videre

16. april 1916. Kresten Andresen: “Mange må sidde og spise tørt brød”

Kresten Andresen fra Ullerup på Sundeved gjorde krigstjeneste i Reserve-Infanteriregiment 86 (RIR86), der i foråret 1916 befandt sig ved Montigny.

Den 16. april 1916

Kære Johanne!
Mange tak for dit brev af den 11., og tak for pakken med smør, som jeg fik i går. Jeg længes efter at høre fra mor, nu hun er kommen tilbage fra rejsen.

Læs videre

16. april 1916. Alarmering: Engelsk landgang i Jylland?

I.J.I Bergholt blev indkaldt som rekrut i september 1915. Han gennemgik rekrutuddannelsen i Slesvig hen over vinteren 1915-1916.

Hen på foråret 1916, vistnok omkring påske, skete der noget, der så meget dramatisk ud.

En tidlig morgen blev hele garnisonen alarmeret. Alle fik udleveret feltgrå uniformer. Der blev uddelt skarpe patroner – noget som tyskerne ellers var meget forsigtige med i garnisonerne – og de højere officerer fór nervøst rundt på kasernen.Læs videre

15. april 1916. Syd for grænsen under krigen

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Fem sønderjyder dræbt af en engelsk mine.

Sigfred Hansen skriver fra felten til ”Flensborg Avis”, at den 3. april har 5 sønderjyder fundet døden på valpladsen. En engelsk mine slog ned på dækningen, hvor de lå, og begravede dem fuldstændig.Læs videre

15. april 1916. Faldne, sårede og fangne

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Efter nordslesvigske blade.

Gårdejer Hans Nissen fra Nørre Hostrup har modtaget meddelelse om, at hans ældste søn, Peter Nissen, er død på et feltlazaret på vestfronten.

Dette budskab vil vække almindelig sorg på egnen, da Peter Nissen var en meget afholdt og trofast ung mand.Læs videre

14. april 1916. FR86 i Champagne: “Hellere sved end blod …”

Füsilierregiment “Königin” Nr. 86 var ét af de såkaldt “slesvigske” regimenter med særligt mange sønderjyske soldater. I foråret 1916 befandt det sig i Champagne.

Da 86’erne rykkede ind i Champagne, fandt de en knap brystdyb skyttegrav, uden spærringer og dækningsrum, ellers intet, slet intet.

Da de blev afløst efterlod de sig tre mønsterværdigt byggede stillinger, der gik dybt i terrænet, alle vel forsynede med dækningsrum, beskyttet af en bred pigtrådsspærring og forbundet med baglandet ved dybe kilometerlange løbegrave.Læs videre

13. april 1916. “… den bedste iblandt venner!”

Skraatobaks-Hymne

Af en Feltgraa

Overalt i denne Krigstid
har det tæt med Digte regnet;
men den bedste iblandt Venner
har man ingen Sang tilegnet.

Hvad er Grunden, at saa ringe
han er agtet her i Landet?
Ja, af Damer, højt forarget,
blir han spottet og forbandet.

Cigaretter og Cigarer,
som dog regnes for hans Brødre,
elskes højt af Rig og Fattig,
Døtre fine, som og Mødre.Læs videre