De dansksindede sydslesvigere måtte ikke få Juleorlov

Gårdejer Johannes Christensen Langholtegaard fortæller om julen 1915, da han efter at være nægtet juleorlov ventede på som Slesviger at blive sendt til Fronten.

I 1915 blev jeg som 18-årig indkaldt til militæruddannelse i Husum. En voldsom brydning i mit sind opstod allerede i de første dage. Preussisk militærånd og tvang og foragt for menneskelighed og dansk respekt for den enkeltes personlighed de kunne ikke forenes.… Læs videre

23. december 1915. Beordret til angreb af en helt grøn Fændrik

H.C. Brodersen fra Nordborg gjorde det første krigsår med i Füsilierregiment 86. Efter rekonvalescens kom han i efteråret 1915 retur til Vestfronten i Leib-Kompagni Nr. 118.

Der var flere Omstændigheder, der gjorde, at vi turde regne med en rolig Jul. Der har i de seneste Dage kun været lidt Smaaskyderi og lidt Patrouille for nærmest kun at vise, at der endnu var Liv til begge Sider.Læs videre

23. december 1915. Snavsede og trætte soldater til parade

Søren P. Petersen, Rødding, gjorde krigstjeneste i Reserveinfanteriregiment 84.

»Aldrig nogen sinde har man tilladt sig at præsentere så snavsede og beskidte soldater for mig!« udtalte den kommanderende general for 9. reserve armékorps, von Böhm, skarpt til vor kompagnifører, da vi stod opstillede på kasernegården i Douai.

Nu burde vi jo være blevet fornærmede, i hvert fald på vor kompagniførers vegne, men der er alligevel ingen, der tager sig det  mindste af, om en menig soldat bliver fornærmet eller ej, og så kunne vi da for resten være ligeglade.Læs videre

22. december 1915. Vestfronten: Rotterne løb med juleposten

Sønderjyden H.J.B. skriver fra Frankrig:

Juleaften i Skyttegraven.

Ved A. i Frankrig 1915.

Ja, det var anden Jul, vi fejrede hernede. Første Gang 1914 gik det nogenlunde, da vi havde det Held at ligge i Borgerkvarter i Juledagene. Vort Opholdsrum var rigtignok en Ko- eller Svinestald, men alligevel havde vi det nogenlunde hyggeligt indrettet med Bord og Bænke, og vi kunde da fejre den kære Julefest i Ro.Læs videre

21. december 1915 – Enkefru Røgind: “Brød og Fred”

Enkefru Røgind fra København var på sommerbesøg hos sin broder på Damager i Haderslev, da krigen brød ud. Hun besluttede sig for at blive i Sønderjylland og førte gennem hele krigen dagbog om sin hverdag i Haderslev.

21. Decbr.

Fru M. Thomsen her; hun fortalte, at der i Berlin havde været flere Tusind Mennesker, der i Takt havde sunget: Brød og Fred, men var blevet sprængt af beredent Politi Unter den Linden; i Hamborg er flere Butikker med Levnedsmidler blevet stormede og plyndrede.Læs videre

20. december 1915. Fængsling af sønderjyske kvinder

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis nord for Kongeåen.

Når sønderjyske kvinder fængsles.

Den 3. december blev der, som tidligere nævnt, pludselig foretaget en række fængslinger i vesteregnen, deriblandt også af 4 sønderjyske kvinder. Om den fremgangsmåde, der er anvendt overfor disse, skal vi, uden at gå i enkeltheder, anføre nogle træk, der er karakteristisk for den hensynsløshed, der – sikkert imod regeringsmyndighedernes vidende og vilje – af visse lavere myndigheder øves mod dele af en befolkning, der udviser en pligtopfyldelse og loyalitet, som har vundet den tyske regerings og den tyske hærledelses uskrømtede ros.… Læs videre

20. december 1915. Rotter: “Deres Fødder er saa kolde og klamme, og deres Hale synes at være haaret og uendelig lang.”

H.C. Brodersen fra Nordborg var postbud i det civile liv. Straks ved krigens begyndelse blev han indkaldt til sit regiment, Füsilierregiment ”Königin” Nr. 86. Vi har fulgt ham siden indkaldelsen. Han deltog i de voldsomme slag på Vestfronten august-oktober 1914, men blev sygemeldt og hjemsendt på orlov i Nordslesvig, hvor han bl.a. uddannede nye rekrutter.… Læs videre

19. december 1915. Skyttegravsgravning på Østfronten

Johannes Jessen fra Korup gjorde krigstjeneste i Infanteriregiment 262, der i 1915 kæmpede på Østfronten.

Trods beskydning blev arbejdet fortsat, for skyttegraven skulle være færdig, en havde gravet sig ned her, en anden der, disse huller skulle forbindes, hjørnerne graves bort og skulderværn med 10-15 m afstand oprettes og i baglandet anlægges beskyttelsesrum til mandskabet.

Hen imod Jul var vi færdige med det.Læs videre

19. december 1915. Underjordisk krig ved Moulin

Kübler, underofficer ved Regiment 84’s 6. kompagni, beretter om den underjordiske krig.

Efter tilbagevenden fra østfronten til vestfrontens stillingskrig syntes livet os ensformigt og afstumpende. Vi var jo vant til fremrykning og nye oplevelser hver dag.

Således kom 2 mand fra mit kompagni på den idé grundigt at undersøge Estorf-Nase-minegangen i stillingen ved Moulin, som af os var betegnet med et skilt: “Korteste vej til Paris.” Begge havde tilbragt flere gange to timer derinde som lyttepost.Læs videre

18. december 1915. Syd for grænsen under krigen

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis nord for Kongeåen.

Syd for grænsen under krigen.

En vægring og en retssag.

Som det vil erindres, er det flere steder i Sønderjylland blevet befalet at eleverne på statens efterskoler skal deltage i ”Jugendwehr”’s militære øvelser om søndagen. Et antal lærlinge i Haderslev har vægret sig herved og er derfor ved politiretten idømt straffe.… Læs videre

18. december 1915 – Flensborg Avis: Sårede og faldne

Tabslisten
meddeler, at Jens Hansen af Egernsund og Karl Schumann af Broager, hidtil begge Haardt saarede, er afgaaede ved Døden paa et Feltlazaret; de hørte til 91. Infanteriregiment.

Udmærkelse  (S.Z)
Overmaskinist E. Dekena af Sønderborg har faaet det storhertugelig oldenborgske Frederik-Avgust-Kors; Jernkorset har han allerede tidligere erhvervet sig.

Jernkorset af første Klasse
har Kaptajn Richard Schwerdtfeger, Søn af afdøde Gaardejer Schwerdtfeger paa Rønhave paa Als, ifølge  Sonderburger Zeitung faaet tildelt.
Læs videre

17. december 1915 – SMS Bremen synker

SMS Bremen i fredsbemaling med hvidt skrog og gulmalede overbygninger (Arkivet ved Dansk Centralbibliotek)
SMS Bremen i fredsbemaling med hvidt skrog og gulmalede overbygninger (Arkivet ved Dansk Centralbibliotek)

Torpedobåden V191 løber ud på eftermiddagen på en mine i Østersøen ud for den lettiske by Ventspils (Windau). I forsøget på at komme den til hjælp løber SMS Bremen selv på to miner og synker kort efter med 250 mand.

Flensborg Avis bragte tre dage senere nedenstående meddelelse:

En lille krydser og en Torpedobaad sunkne.Læs videre

17. december 1915 – De faldne

Daniels, Karl Christian Wilhelm (SMS Bremen) – Østersøen.
Hansen, Hans – Vouziers, Frankrig.
Jasmund, Karl Heinrich Peter (FR90/4) – Champagne, Frankrig.
Jepsen, August Wilhelm (SMS Bremen) – Østersøen.
Ley, Andreas Hansen (SMS Bremen) – Østersøen.
Peters, Heinrich Friedrich (SMS Bremen) – Østersøen.
Rohde, Wilhelm Heinrich Lüder (SMS Bremen) – Østersøen.
Terp, Kresten Thomas Sørensen (SMS Bremen) – Østersøen.… Læs videre

17. december 1915 – Enkefru Røgind: “Mangel paa Takt, Mangel paa Kultur, Parvenufolk”

Enkefru Røgind fra København var på sommerbesøg hos sin broder på Damager i Haderslev, da krigen brød ud. Hun besluttede sig for at blive i Sønderjylland og førte gennem hele krigen dagbog om sin hverdag i Haderslev.

17. Decbr.

Pakker Julepakker.

Rose havde i Dag en Oplevelse i Kupeen paa hendes Rejse til Vojens. Hun sad og læste »Politiken«.Læs videre

16. december 1915. Syd for grænsen under krigen

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis nord for Kongeåen.

Syd for grænsen under krigen.

De hjemløse og optantbørnene

Skal, som meddelt, nu også melde sig til lægdsrullen. Denne bestemmelse har haft til følge, at såvel hjemløse som optantbørn, der er kommet over grænsen fra Kongeriget med dansk pas, i disse dage er blevet forhindrede i at vende tilbage til Kongeriget – i alt fald foreløbig.… Læs videre