23. april 1915. Gasangrebet ved Ypres: “Det er umuligt at beskrive den tilstand, der herskede her i dødens hule.”

Lauritz Jørgensen deltog som tysk soldat i det første gasangreb ved Ypres den 21.-29. april 1915. Dette opslag omhandler tidsrummet 23.-27. april 1915.

(… fortsat)

Time efter time blev vi færre og færre. Efterhånden var hele femte kompagni samlet i et hul. Vi var ca. 30 mand. Ingen af os havde brød; de døde franske soldater heller ikke.Læs videre

22. april 1915. Det danske sprog atter tilladt

Ribe Stiftstidende gik for at være den avis i Danmark, der var bedst orienteret om forholdene syd for Kongeåen

Af Nicolai Flyman

Syd for Grænsen under Krigen

Det danske sprog atter tilladt i korrespondance med udlandet

Efter en anordning af 8. marts var fra den 20. marts af kun tysk, italiensk, spansk, fransk, og engelsk tilladt i brevveksling med Udlandet.Læs videre

22. april 1915 – De faldne

Andersen, Peter Schmidt – Yser-Kanalen, Belgien.
Christiansen, Johannes – Het Sas, Belgien.
Clausen, Hans (RIR213/6) – Bixschoote, Belgien.
Clausen, Nis Peter (IR213/9) – Yser-Kanalen, Het Sas, Belgien.
Godt, Karl Theodor (RIR213) – Het-Sas, Flandern, Belgien.
Jegsen, Christian Thomas (RIR75/10) – Het Sas, Belgien.
Jensen, Johann Ludwig.
Johannsen, Jep Jepsen (RIR86/2) – Cuy, Frankrig.
Marxen, Friedrich Wilhelm (RIR213/9) – Het Sas, Belgien.… Læs videre

22. april 1915. Gasangrebet ved Ypres: “De arme mennesker, lige fra småbørn til gamle, lå døde omkring os.”

Lauritz Jørgensen deltog som tysk soldat i det første gasangreb ved Ypres den 21.-29. april 1915.

(… fortsat)

Pludselig var en franskflyvemaskine over os. Lige så hurtigt var den igen borte. Vi var observeret. Nu blev vi hele dag en overdænget med granater, fra de mindste til de største, og vore maskingeværer blev tavse.

Ved mørkets frembrud stormede vi frem til byen „Lixerne“.Læs videre

22. april 1915. Fra fronten til storbyen: Fattige børn og løsagtige fruentimmer

Sønderjyden Th. K. [måske Th. Kauffmann? /RR] skriver fra Lille:

Lille, den 22. April.

Nu er det Løvspringstid, Linden løves, og Kastanietræerne staar med Lys mellem de grønne Kviste. Træerne har faaet denne lette, lysegrønne Farve, der ligesom indhyller dem i et Brudeslør.

Ak, hvad ligger der ikke for tunge Dage mellem Vaaren i Fjor og i Aar!Læs videre

21. april 1915. Nyt fra et Sønderjylland i krig

Ribe Stiftstidende gik for at være den avis i Danmark, der var bedst orienteret om forholdene syd for Kongeåen

Af Nicolai Flyman

Syd for grænsen Under krigen

Dr. Thomsen i Skærbæk
er kommet hjem på en 5 dages orlov. Han blev, som bekendt, for nogen tid siden let såret. I den lille by, hvori han den gang lå i reserve, ville han under et bombardement, som franskmændene foretog på byen, gå over en gade for at yde hjælp til en såret, da han blev slynget til Jorden.… Læs videre

21. april 1915. “Tyskerne havde udregnet en djævelsk plan”. Gasangreb ved Ypres!

Lauritz Jørgensen deltog som tysk soldat i det første gasangreb ved Ypres den 21.-29. april 1915.

Allerede i februar 1915 blev der mand og mand imellem talt om „storangreb“. Vi skulle støde frem til dem engelske kanal. Angrebet, sagde man, skulle finde sted i marts.

Tyskerne havde udregnet en djævelsk plan. Franskmændene skulle fordrives fra deres stærke stillinger, især fra hovedstillingen på den anden side af Yser-kanalen, og dette skulle ske ved hjælp af klorgas, som skulle udsendes fra forreste linie, vel at mærke, når vindretningen var gunstig.Læs videre

20. april 1915. Nyt fra et Sønderjylland i krig

Ribe Stiftstidende gik for at være den avis i Danmark, der var bedst orienteret om forholdene syd for Kongeåen

Af Nicolai Flyman

Syd for Grænsen under krigen

Der graves Skyttegrave

Man har i den sidste tid begyndt at grave skyttegrave ikke langt fra grænsen, bl.a. ved Vojens. Det er meningen at forsætte hermed på større stækninger.Læs videre

20. april 1915. Efter det fejlslagne angreb ved Moulin-sous-Touvent

Af regimentshistorien:

En fiasko, deprimerende for det ellers så succesfulde regiment. Men en lærestreg: moderne feltbefæstninger var ikke så lette at erobre efter kort beskydning, først efter at besætningen havde været udsat for den sværeste fysiske og moralske chokvirkning, var der udsigt til succes.

Mod slutningen af april blev der foretaget en nyinddeling af stillingen. Fronten blev opdelt i syv kompagniafsnit.Læs videre

19. april 1915. Efter angrebet: “Jeg kommer jo hjem, det har jeg da aldrig tvivlet på!”

Hans Petersen fra Skodsbølmark ved Broager deltog i krigen på Vestfronten i Füsilierregiment “Königin” Nr. 86

Ved Stenbruddet, hvor vi drak Kaffe om Morgenen, blev Kompagniet samlet. Det var næsten mørkt, kun Lyskuglerne, som af og til blev skudt til Vejrs, tyste for et Øjeblik ud over den forvirrede Kampplads, hvor alting for et Par Timer siden var i det vildeste Oprør.Læs videre

19. april 1915. Dagens nyt fra Sønderjylland: “Intet ærligt arbejde, selv det groveste, bør noget tænkende menneske skamme sig ved.”

Ribe Stiftstidende

Ribe Stiftstidende gik for at være den avis i Danmark, der var bedst orienteret om forholdene syd for Kongeåen

Af Nicolai Flyman

Faldne, Sårede og fangne. Efter nordslesvigske Blade

Landmand Hans Jensen, Aarø, der var såret, er død den 13. marts.

Hans Petersen og familie i Ellehoved har modtaget efterretning om, at sønnen Nikolaj den 7.Læs videre

18. april 1915. Angrebet afblæst. Hans Petersens kammerat dødeligt såret af eget artilleri

Hans Petersen fra Skodsbølmark ved Broager deltog i krigen på Vestfronten i Füsilierregiment “Königin” Nr. 86

Et Par Timer hengik i spændt Forventning om, hvilke nye Planer der blev lagt. Kl. 10 fik vi til almindelig Glæde Ordre til at trække os tilbage til Stenhulen ved Nampcel. Det lod vi os ikke sige to Gange, men gjorde os straks rede.Læs videre

18. april 1915. Status efter angrebet ved Moulin-sous-Touvent: En fiasko!

Füsilierregiment “Königin” Nr. 86 var ét af de såkaldte “slesvigske” regimenter med særligt mange sønderjyder. I foråret 1915 lå det ved Moulin-sous-Touvent. Franskmændene gravede minegange ind under de tyske stillinger, og den 11. og 12. april 1915 blev dele af de tyske forsvarslinjer sprængt nedefra. Tyskerne planlagde derfor et modangreb på de franske stillinger for at ødelægge eventuelle yderligere minegange.… Læs videre

18. april 1915. Hans Petersen beordret op over kanten med en revolver: “Gå De foran, Hr. Overløjtnant! Så kommer jeg bagefter!”

Hans Petersen fra Skodsbølmark ved Broager deltog i krigen på Vestfronten i Füsilierregiment “Königin” Nr. 86.

Jeg rystede paa Kroppen som et Espeløv; men jeg tvang mig til at se rolig ud. Længe fik vi ikke Lov til at hvile os her. Kanonerne tav. Øjeblikket var kommen til Angreb. — Nu skulde vi først hen til den gamle Jordhule for at grave vore Geværer ud.Læs videre

18. april 1915. Angrebet ved Moulin er i gang. Hans Petersen levende begravet!

Hans Petersen fra Skodsbølmark ved Broager deltog i krigen på Vestfronten i Füsilierregiment “Königin” Nr. 86

Kl. 5 hørte vi en underlig orkanagtig Brusen gennem Luften, den kom nærmere og nærmere, man spændte Nerverne og lyttede, det var, ligesom man omklamrede med et fast Greb den Genstand, man netop havde i Haanden, og Hovedet gik uvilkaarligt ned mellem Skuldrene, mens man holdt Aandedrættet tilbage.Læs videre

18. april 1915. Spændt venten før angrebet ved Moulin: “Mange røg så tungen smertede.”

Hans Petersen fra Skodsbølmark ved Broager deltog i krigen på Vestfronten i Füsilierregiment “Königin” Nr. 86. Den 18. april 1915 var der planlagt et angreb på de franske stillinger hen under aften.

Næste Morgen blev vi purret tidlig ud og fik en kraftig Portion Ærter og Flæsk til Davre. Nogle spiste to store Portioner; thi som de sagde: »Det er maaske sidste Gang, vi faar Ærter og Flæsk, og saa vil vi have alt det, vi kan spise.« Vi fik saa en ekstra Portion Flæsk med til Brødet, og Kl.Læs videre

18. april 1915. Regiment 84: Minekrig ved Somme-Py.

Vicefeldwebel af reserven, C. Beuck, Infanteriregiment ”von Manstein” Nr. 84, 5. kompagni, fortæller om stillingskampene i Champagne samt hviledagene i Saulces-Mouelin

Den 11. april, kl. 4 om morgenen, bliver II bataljon afløst af III bataljon; 5. og 6. kompagni bliver indkvarteret i Somme-Py, 7. og 8. kompagni i baraklejren “Kaisertreu” nord for den tidligere landsby.

Fra den 14.Læs videre

17. april 1915. Tog afsporet ved Tønder

Ribe Stiftstidende

Ribe Stiftstidende gik for at være den avis i Danmark, der var bedst orienteret om forholdene syd for Kongeåen

Af Nicolai Flyman

Syd for Grænsen under krigen

Tog af Sporet ved Tønder
Det tog, der ankommer til Hvidding om Middagen kl. 12.48 løb i går middags af sporet umiddelbart nord for Tønder station. Der var en vogn omtrent midt i toget, der løb af.Læs videre

17. april 1915. Et angreb på de franske linjer ved Moulin planlægges

Hans Petersen fra Skodsbølmark ved Broager deltog i krigen på Vestfronten i Füsilierregiment “Königin” Nr. 86

Den 17. April blev vi kaldt sammen af vor Kompagnifører, som fortalte os, at der var planlagt et lille Foretagende mod »Frands«, som vi ogsaa skulde være med til. Det var tænkt saaledes:

Vort svære Artilleri skulde bombardere de franske Skyttegrave, som i Forvejen kun var tyndt besatte, i flere Timer.Læs videre