18. oktober 1917. Lussinger til kokken og frøer i kaffen

Artilleristen Frederik Tychsen fra Agerskov gjorde krigstjeneste på vestfronten i bataljon 407. Midt i oktober blev batteriet indsat ved Rosebecke i Flandern.

Om aftenen sendte vi to mand tilbage for at hente kaffe og se, om de kunne finde køkkenvognen. Og to mand skulle gå et par mil tilbage for at hente vand. De blev sendt af sted ved mørkets frembrud ca.Læs videre

18. oktober 1917 – Mathias Damm: “Du maa ikke tro, kære Moder, at jeg skal gøre nogen Fortræd uden at det er nødvendig.”

Mathias Damm var landmand i Gøttrup, og var blevet indkaldt i foråret 1915. I sensommeren 1915 deltog han i kampene på østfronten, hvor han blev såret. Efter knap et års lazaretophold kom han til IR129, der efteråret 1917 lå ved Düna-floden overfor Jacobstadt (i dag Jakabpils, Letland).

den 18. Oktober 17.

Kære Moder og Sødskende!
Mange Tak for Brevet fra d 12 og Søsters Kort fra den 11.Læs videre

18. oktober 1917 – Enkefru Røgind: ” … det bliver en forfærdelig Vinter”

Enkefru Røgind fra København var på sommerbesøg hos sin broder på Damager i Haderslev, da krigen brød ud. Hun besluttede sig for at blive i Sønderjylland og førte gennem hele krigen dagbog om sin hverdag i Haderslev.

18. Oktbr.
Frøken Windfeld fortalte, at Skrumsager paa Toftlundgaard havde sagt, idet. han viste hende Laden: »Ja den ser ud som den ellers plejer i April.Læs videre

18. oktober 1917. Füsilierregiment 86 på vej til Østfronten

Füsilierregiment “Königin” Nr. 86 blev kaldt et “danskerregimentet”, fordi usædvanligt mange sønderjyder gjorde krigstjeneste i det.

Jernbanen fragtede regimentet til landsbyer nord for Gent, og dér fik man budskabet: Divisionen skal sendes til den østlige krigsskueplads! Det blev hilst med glæde. For selv de stærkeste naturer havde efterhånden fået nok af vestfronten. Derovre vinkede helt nye forhold, nye lande og mennesker, måske opmarch og bevægelseskrig, som regimentet ikke havde kendt mage til i mere end tre år.Læs videre

18. oktober 1917 – Ribe Stiftstidende: “Mindstetallet paa faldne nordslesvigere er nu 4539”

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen

Grænsen for at kunne holde ud er nu naaet!

36 tyske forbund af rigs og statsembedsmænd, omfattende ca. en halv million medlemmer, har sluttet sig sammen i et interessefællesskab for at opnaa bedre levevilkaar. I søndags afholdtes et stort møde i Berlin, paa hvilket det udtaltes, at under de nuværende ernærings-vanskeligheder var med al god patriotisk vilje grænsen for at kunne holde ud nu naaet.Læs videre

TVSYD søger læsere af hjemmesiden her

TV SYD søger 1-2 brugere/læsere af “Sønderjyderne og Den Store Krig”.

Onsdag eller torsdag formiddag/tidlig eftermiddag. Jeg har aftale med Rene Rasmussen, men vil meget gerne interviewe og filme 1-2 brugere. Gerne en der har genstande fra 1. verdenskrig.

Du må også meget gerne bo i Sønderjylland.

Send venligst mail til mig Finn Grahndin, figr@tvsyd.dk eller sms på 21691290.Læs videre

17. oktober 1917. “Vandet var dårligt alle vegne på grund af gasforgiftning”

Artilleristen Frederik Tychsen fra Agerskov gjorde krigstjeneste på vestfronten i bataljon 407. Midt i oktober blev batteriet indsat ved Rosebecke i Flandern.

Det blev aften. Vi ventede efter køkkenvognen, men den udeblev.

Vi skiftedes til at sove lidt om natten. Den næste dag oprandt, men skydningen var lige så voldsom, som dagen forud. Vi spejdede
efter køkkenvognen, men den kom endnu ikke denne dag, heller ikke om natten.Læs videre

17. oktober 1917. Fire dages tørst ved Passchendaele: “Det var, som vore Ganer og vort Svælg fyldtes med en brændende, klæbrig Masse …”

Peter Poulsen var 43 år, da han blev indkaldt i november 1916. Hans unge kammerater gav ham kælenavnet “Kompagni-bedstefar”. I  februar 1917 gik det til Vestfronten, hvor han blev tildelt IR357. I efteråret 1917 deltog han det 3. slag om Ypres.

Mineilden hørte omsider op. Ved Morgengry blev vi trukket tilbage og kom ind i en stor Hule, hvor vi var ca.Læs videre

17. oktober 1917 – Ribe Stiftstidende: opraab!

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen

I et opraab om at tegne krigslaan hedder det:

Endnu er vore fjenders ødelæggelsesvilje ikke brudt, uagtet alle deres nederlag! Denne kendsgerning tvinger os trods vor fredsvilje og trods alle fredstilbud til at fortsætte den forfærdelige kamp om vort liv og den plads i solen i folkenes raad, som tilkomme os.Læs videre

17. oktober 1917 – De faldne

Brødrene Lock, bagest Rasmus og Thomas, forrest Jørgen, Hans Peter og Lorenz. Felsted Lokalhistoriske Arkiv

Lock, Jørgen Petersen (Amerikansk soldat) – På havet.

Mindesten, Felsted Kirkegård. I venstre side ses fire af de fem brødre Lock, som faldt i krigen: Lorenz, Thomas, Rasmus og Jørgen Lock. Den sidste bror, Hans Peter Lock, står på en anden side af stenen under Tombøl, mens nevøen Peter Petersen Lock står på en tredje side under Skovbøl
Læs videre

To millioner sidevisninger passeret i går

I går passerede hjemmesiden denstorekrig1914-1918 to millioner sidevisninger.

Vi udskrev for nogen tid siden en konkurrence, hvor læserne kunne gætte, hvilken dag vi ville ramme to millioner sidevisninger. Det skete i går.

Vinderen af konkurrencen blev: Kaj Skov

Vi sender Kaj et eksemplar af “Den sorte Dag ved Moulin-sous-Touvent”, der udkommer 1. november på Historisk Samfund for Sønderjyllands forlag.… Læs videre

16. oktober 1917 – Mathias Damm: “Da fik Panja alle de Klø”

Mathias Damm var landmand i Gøttrup, og var blevet indkaldt i foråret 1915. I sensommeren 1915 deltog han i kampene på østfronten, hvor han blev såret. Efter knap et års lazaretophold kom han til IR129, der efteråret 1917 lå ved Düna-floden overfor Jacobstadt (i dag Jakabpils, Letland).

den 16. Okt. 1917.

Kære Fader!
Mange Tak for Dit Kort, Jeg har det stadig godt.Læs videre

16. oktober 1917 – En 100-års fødselar: Bunkeren ved Vedsted Sø

I bakkerne syd for Vedsted Sø ligger flere bunkers fra den tyske forsvarsstilling Sicherrungsstellung NordAnlæggelsen af stillingen begyndte i september 1916, og stod på i de følgende år. En af de yngste bunkers er formodentlig en flankeringsbunker på hjørnet af Lille Vedbølvej og  Skovvej. På  indersiden lige over indgangen er – da pudsen var våd – blevet indridset: ”XVI/X/1917”, dvs.

Læs videre

16. oktober 1917. Sult: Hundes spises og der smugles

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Over grænsen efter fødevarer

Ved Bisidderretten i Toftlund forhandledes ifølge Dannevirke i onsdags bl.a. følgende sager: Arbejdsmand Frederik Thomsen fra Fjersted stod anklaget for uden pas at være gaaet over grænsen efter fødevarer. Han havde faaet en bøde paa 100 mark.Læs videre

16. oktober 1917. Mikael Steffensen: “Det er Vejen til at værge mit Land, selv om Vejen er haardere, end Mennesker kan udholde alene”

Mikael Steffensen fra Styding gjorde krigstjeneste i Reserveinfanteriregiment 84 (RIR84). I oktober 1917 befandt han sig ved Baralle på Vestfronten.

Baralle, den 16. oktober 1917.

Min kæreste Ven!


Vi har pakket, i Morgen skal vi rejse nordpaa til de Egne, hvor jeg var sidste Vinter, og hvor nu de vildeste Kampe udkæmpes. Det er Nat; thi jeg har haft travlt i Dag, men først vil jeg være sammen med Dig, min Ven.Læs videre

15. oktober 1917 – Fra Efterretningssektionens journal: “Brødet er daarligt”

Under verdenskrigen indsamlede det danske militær løbende oplysninger fra Sønderjylland. De blev samlet af Generalstabens Efterretningssektion og løbende indført i en journal. Oplysningerne kom fra mange forskellige kilder, og var af svingende pålidelighed, og de kan derfor ikke uden videre tages for pålydende.

Detachmentet mod Frcia.

  1. Fra paalidelig Kilde:
    I Haderslev mærkes Ernæringsvanskelighederne føleligt. I flere Maaneder har man ikke kunnet fa Gryn, og der tildeles hvert Individ kun 200 gr.

Læs videre

15. oktober 1917 – Ribe Stiftstidende: artilleri-terrænskydning ved Lindet kro

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Begrænsning af jernbanerejser

Den tyske jernbaneledelse har paa grund af, at trafikken stadig er i tiltagende og næsten uoverkommelig for personalet, besluttet med det første at forhøje billetpriserne paa ekstratog med omtrent 100 procent for paa denne maade at begrænse den.Læs videre

15. oktober 1917. Artilleriet kører frem under voldsom beskydning

Artilleristen Frederik Tychsen fra Agerskov gjorde krigstjeneste på vestfronten i bataljon 407. Midt i oktober blev batteriet indsat Rosebeke i Flandern.

Vi fik at vide, at englænderne havde trængt fronten nogle km tilbage, og kampen var meget hård og situationen alvorlig.

Vejen gik over Bryssel, Gent og Brügge (Bruges), både i Gent og Brugge holdt toget i længere tid.Læs videre

15. oktober 1917. Vi skal rejse i fem dage. Brev fra Jørgen til Inger.

Da 36 årige Jørgen Jensen Friis i 1915 blev indkaldt som tysk soldat, påbegyndte han og hustruen, Inger, en 3 år lang korrespondance om hvordan Jørgen bedst holdt sig ude af farezonen og Ingers arbejde med at drive gården Rønkærgård i Fjelstrup videre.

Mandag d. 15. oktober 1917

Mange tak for dit brev fra d. 10.Læs videre

14. oktober 1917. Ugens kampe fra The Great War

Youtube-kanalen The Great War bringer hver uge en oversigt over den forgangne uges kampe i Første Verdenskrig. Vært er historikeren Indiana Neidell.

Denne gang handler det navnlig om den britiske offensiv ved Passchendaele, der kører fast i mudderet; urolighederne i Rusland, hvor Trotskijs taler puster til den revolutionære glød og om den tyske invasion af øerne i Rigabugten: Operation Albion.… Læs videre

Sønderjyderne og Den store krig 1914 – 1918