25. juli 1916. H. Rathje græd: Franske flygtninge på vej ud af Peronne

H. Rathje, Ragebøl, fortæller om en episode i Peronne

Det var i 1916 i Sommeslaget, en af de sidste Dage i Juli. Den stærke Trommeild, som varede i 8 Døgn, var hørt op. Civilbefolkningen søgte uophørligt tilbage bag første Linie. I Peronne saa jeg et Syn, som har brændt sig fast i min Bevidsthed.

Paa Raadhuspladsen staar en Statue af Jeanne d’Arc.Læs videre

25. juli 1916. Verdun: Træning for stormen

Peter Clausen, Lundsgårdsmark, gjorde krigstjeneste ved RIR88, der i juli ankom til Verdun

Nu begyndte træningen til vor opgave, som bestod i at erobre et område ca. 7-800 meter dybt fra fort Vaux over mod forterne Tavannes og Souvillers og så holde stillingen i fire dage, hvorefter vi ville blive afløst af en ny division, der så skulle bryde igennem til Verdun.Læs videre

25. juli 1916 – De faldne

Boysen, Hans Jepsen (RIR86/7) Pozieres, Frankrig.
Boysen, Nis Peter (RIR86/5) – Pozieres, Frankrig.
Carlsen, Niels Jørgen (RIR31) – Martinpuich, Somme, Frankrig.
Clausen, Paul Jessen (RIR84/4) – Pozieres, Frankrig.
Erichsen, Jacob (RIR31/11) – Somme, Frankrig.
Gregersen, Johann Christian (RIR86/5) – Pozieres, Frankrig.
Hansen, Hjerndre (RIR86/5) – Somme, Frankrig.
Heide, Ernst Georg Friedrich August (IR85) – Magdeburg.
Høi, Christian Peter Petersen (RIR86/6) – Pozieres, Frankrig.… Læs videre

24. juli 1916. Russeren stod med hænderne i vejret og smilede

Den anonyme sønderjyde “n” skriver om kampene på Østfronten i juli 1916.

(… fortsat fra 23. juli 1916)

Der var blevet sagt, at vi skulde blive der paa Stedet 2 Dage. Næste Morgen — altsaa den 24. blev vi imidlertid vækket Kl. 2½ og maatte atter af Sted.

Efter en længere March naaede vi de tyske Artilleristillinger og forblev foreløbig nogle Timer der i Ly af en Granskov.Læs videre

24. juli 1916. Brev fra Frits Clausen

Frits Clausen fra Aabenraa (senere Bovrup) blev tidligt in 1915 taget som krigsfange af russerne på Østfronten. Han skrev flittigt til bl.a. gymnastikdirektør N.H. Rasmussen, der fra Danmark organiserede hjælp til de sønderjyske krigsfanger.

Pavlovo Posad d. 24.VII.1916.

Kære Herr Rasmussen!

Nu har vi havt 2 store Glædesdage lige kort efter hinanden. Den første bragte os de første af de ventede Landsmænd og den anden Deres kære Brev med Fotografierne og Servietterne fra 6.Læs videre

24. juli 1916 – Ribe Stiftstidende: måske er alt håb ikke ude…

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Tøjet kunne ikke sendes, da englænderne beholdt valpladsen

I den sidste tabsliste, som vi bragte forleden, var anført, at gaardejer Jesper Skovs søn, Bille Skov, fra Raadager Mark [Roager Mark] i nærheden af grænsen, var falden i kampene ved Somme.Læs videre

24. juli 1916. Jeg vil helst i tankerne dele både ondt og godt med dig. Brev fra Inger til Jørgen.

Da 36 årige Jørgen Jensen Friis i 1915 blev indkaldt som tysk soldat, påbegyndte han og hustruen, Inger, en 3 år lang korrespondance om hvordan Jørgen bedst holdt sig ude af farezonen og Ingers arbejde med at drive gården Hauge i Fjelstrup videre.

Fortsat fra torsdag og fredag

III Mandag morgen

… Når du nu er kommen lidt i ro, vil du så ikke i dine breve fortælle om, hvordan det ser ud, der hvor du er, og hvordan dagene går.Læs videre

23. juli 1916. Hvorfor skyder russerne ikke?

Den anonyme sønderjyde “n” skriver om kampene på Østfronten i juli 1916.

(… fortsat fra 22. juli 1916)

Vor Skyttelinje er kommet ind i en uendelig Kornmark. Kornet staar højt. Det naar os til op over Brystet. De drivvaade Aks pisker imod Ben, Underkrop og Arme. Vandet driver ned ad én. Men der er ingen Ende at se, Marken breder sig stadig videre ud foran os.Læs videre

23. juli 1916. Kresten Andresen: I kvarter i en kirke lidt nord for Bapaume

Kresten Andresen fra Ullerup på Sundeved gjorde krigstjeneste i Reserve-Infanteriregiment 86 (RIR86), der fra slutningen af juli 1916 befandt sig ved Bapaume.

Den 23. juli 1916

Kære forældre!
Jeg har det godt. Ligger for tiden i en by lidt nord for Bapaume – Sapinies. En henrivende egn, hvad naturskønhed angår. Landsbyerne er så fine og noble, som oftest i en romantisk middelalderlig stil.

Læs videre

23. juli 1916. De skyder temmelig meget med kanonerne. Brev fra Jørgen til Inger.

Da 36 årige Jørgen Jensen Friis i 1915 blev indkaldt som tysk soldat, påbegyndte han og hustruen, Inger, en 3 år lang korrespondance om hvordan Jørgen bedst holdt sig ude af farezonen og Ingers arbejde med at drive gården Hauge i Fjelstrup videre.

Søndag i Frankrig d. 23.7.16

… Jeg har samtidig skrevet et kort på tysk, og så vil du nok lade mig vide, om du har fået dem begge.Læs videre

22. juli 1916. Østfronten: “Den kommende dag ser blodig ud …”

Den anonyme sønderjyde “n” skriver om kampene på Østfronten i juli 1916.

Jeg har i de sidste Dage ikke haft Tid til at skrive, men vil nu fortsætte der, hvor jeg slap sidst.

Det var altsaa den 22. om Aftenen. I et uendeligt langt Tog sneglede Regimentet videre i Mørket. Til venstre for os i det fjerne lyste en Ildebrand imod Himmelen.Læs videre

22. juli 1916. Jakob Moos ankommer til helvedet ved Somme: “Hele horisonten var et eneste flammehav”

Jakob Moos fra Holm gjorde krigstjeneste i Infanteriregiment 31, der i juli 1916 kom til Somme-fronten.

(… fortsat)

Vi hørte ustandseligt den heftige kanontorden, og vi vidste, at vi skulde frem i den. Vi ventede kun på ordren til fremrykning.

Ventetiden er det værste af det hele. Når først man er fremme, midt i det hele, går det altid lettere.Læs videre

22. juli 1916 – Ribe Stiftstidende: Hjempermitteret

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Hjempermitteret

Gaardejer Jørgen Festersen fra Højbjerg ved Tumbøl i Felsted sogn, der har gjort tjeneste ved en armerings-bataillon paa Vestfronten, er foreløbig bleven afskediget af militærtjenesten for at bestyre sin gaard.

Faldne

Vognmand Brink og hustru i Aabenraa har modtaget efterretning om, at deres søn Andreas er falden paa den vestlige krigsskueplads.Læs videre

Sønderjyderne og Den store krig 1914 – 1918